Arduino Pro Mini 5V 16Mhz

60,000 

 • Vi điều khiển: ATmega328P-AU
 • Điện áp logic: 5V
 • Analog input: 8 chân (A0 ~ A7)
 • Digital I/O: 14 chân (D0 ~ D13)
 • 6 chân PWM: D3, D5, D6, D9, D10, D11
 • Flash Memory: 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
 • SRAM: 2 KB (ATmega328P)
 • EEPROM: 1 KB (ATmega328P)
 • Clock frequency: 16MHz
 • Nguồn điện: 5-12VDC
 • Nguồn điện (khuyên dùng): 5-9V (chân VCC) hoặc 5V (chân RAW)

 • Arduino Pro Mini 5V 16Mhz
Arduino Pro Mini 5V 16Mhz

60,000 

Danh mục: