Arduino Nano CH340 (đã hàn chân cắm)

70,000 

 • Vi điều khiển: Atmega328P-AU
 • Chíp nạp: CH340
 • Điện áp logic: 5V
 • Analog input: 8 chân (A0 ~ A7)
 • Digital I/O: 14 chân (D0 ~ D13) trong đó có 6 chân PWM
 • Flash Memory: 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
 • SRAM: 2 KB (ATmega328P)
 • EEPROM: 1 KB (ATmega328P)
 • Clock frequency: 16MHz
 • Nguồn điện: 5-20VDC
 • Nguồn (khuyên dùng): 5VDC (USB) hoặc 7-9VDC (chân VIN)

Arduino Nano ATmega328 CH340 Soldered

Arduino Nano CH340 (da han chan cam)

Arduino Nano CH340 (đã hàn chân cắm)

70,000 

SKU: 66360897 Danh mục: