Arduino Mega 2560 R3

220,000 

Board Arduino phục vụ cho những dự án phức tạp, với nhu cầu mở rộng nhiều chân I/O (lên tới 54 chân).


  • Arduino Mega 2560 R3

Sản phẩm tạm hết hàng

SKU: 76757089 Danh mục: