Arduino Ethernet Shield W5100

145,000 

  • Chip Ethernet: W5100
  • Tốc độ kết nối: 10/100Mb
  • Điện áp hoạt động: 5VDC (lấy từ board Arduino)
  • Kết nối với board Arduino qua giao tiếp SPI
  • Tương thích với Arduino Uno R3 và Arduino Mega 2560
  • Chống quá tải và ngắn mạch
  • IEEE802.3af compliant
  • 1500V isolation (input to output)

  • Arduino Ethernet Shield W5100

Sản phẩm tạm hết hàng

Danh mục: