Anten cho module sim 800L

25,000 

Anten cho module sim 800L, hoặc có thể là các module hoặc mạch điện khác có jack cắm tương tự.


  • Anten cho module sim 800L
  • Module sim 800L Antenna
Anten cho module sim 800L

25,000 

Danh mục: