65 sợi dây cắm breadboard đực đực

35,000 

  • Bao gồm ~65 sợi dây cắm đủ màu
  • 48 sợi dài 12cm
  • 8 sợi dài 15cm
  • 4 sợi dài 19cm
  • 4 sợi dài 25cm

  • Breadboarding Wire Bundle
  • 65 soi day cam breadboard duc duc

Hết hàng