10 sợi dây 2 đầu kẹp cá sấu 46cm đủ màu

32,000 

Kết nối dây điện, tín hiệu từ bên này sang bên kia mà không cần phải hàn bằng đầu kẹp cá sấu.


  • Alligator Clip Test Cables (10 pcs Pack)
  • 10 soi day 2 dau kep ca sau 46cm du mau
10 sợi dây 2 đầu kẹp cá sấu 46cm đủ màu

32,000