Showing 1–20 of 24 results

Dây cắm - Cáp kết nối

65 sợi dây cắm breadboard đực đực

35,000 

Dây cắm - Cáp kết nối

Cáp Micro USB 1m màu đen

20,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Dây cắm - Cáp kết nối

Cáp Micro USB 1m màu trắng

20,000 

Dây cắm - Cáp kết nối

Cáp Micro USB 50cm

20,000 

Dây cắm - Cáp kết nối

Cáp Mini USB 30cm

15,000 

Dây cắm - Cáp kết nối

Cáp USB type-B 30cm

15,000 
18,000 
20,000 
22,000 
18,000 
20,000 
22,000 

Dây cắm - Cáp kết nối

Dây cắm bus cái cái 2 pin 20cm

3,000 

Dây cắm - Cáp kết nối

Dây cắm bus cái cái 2 pin 70cm

5,000 

Dây cắm - Cáp kết nối

Dây cắm bus cái cái 3 pin 20cm

5,000 

Dây cắm - Cáp kết nối

Dây cắm bus cái cái 3 pin 70cm

8,000