Xem tất cả 20 kết quả

Mạch nguồn giảm áp

Mạch giảm áp DC-DC 5-40V 9A 300W

115,000 

Mạch nguồn tăng áp

Module nguồn tăng áp DC-DC T64 5V

40,000 

Mạch nguồn giảm áp

Module nguồn giảm áp DC-DC LM317

20,000 

Mạch nguồn tăng áp

Module nguồn tăng áp DC-DC 150W

65,000 

Mạch nguồn tăng áp

Module nguồn tăng áp DC-DC XL6009

25,000