Xem tất cả 17 kết quả

Chân cắm - Jack cắm

Jack kẹp test logic đủ màu

3,000 

Chân cắm - Jack cắm

Jack nguồn DC cái tròn có dây

4,000 

Chân cắm - Jack cắm

Jack nguồn DC cái tròn

1,000 

Chân cắm - Jack cắm

Domino 3 chân cắm 5.08mm

2,000 

Chân cắm - Jack cắm

Domino 2 chân cắm 5.08mm

1,500 

Chân cắm - Jack cắm

Module ra chân cổng Micro USB

10,000 

Chân cắm - Jack cắm

Jack pin 9V

5,000 

Chân cắm - Jack cắm

Jack pin 9V – DC đực

10,000