Nguồn điện - Pin

Hiển thị 31 kết quả

125.000 
38.000 

Mạch nguồn giảm áp

Mạch giảm áp DC-DC 5-40V 9A 300W

115.000 
40.000 

Mạch nguồn tăng áp

Module nguồn tăng áp DC-DC T64 5V

40.000 

Mạch nguồn giảm áp

Module nguồn giảm áp DC-DC QSKJ 3A

20.000 
35.000 

Mạch nguồn giảm áp

Module nguồn giảm áp DC-DC LM317

20.000