Hiển thị 25 kết quả

Linh kiện máy in 3D

Bộ đùn nhựa MakerBot

95.000 

Linh kiện máy in 3D

Bộ đùn nhựa MK8

70.000 
10.000 

Sợi nhựa in 3D

Kềm cắt PLATO

55.000 

Linh kiện máy in 3D

Khối nhôm dẫn nhiệt E3D V6

25.000 

Linh kiện máy in 3D

Khối nhôm dẫn nhiệt MK8

25.000 

Linh kiện máy in 3D

Kim phun E3D bằng thép 0.4mm

40.000 

Linh kiện máy in 3D

Kim phun E3D bằng thép 0.5mm

40.000 
1.000