Xem tất cả 7 kết quả

Hết hàng

Cảm biến cân nặng

Cảm biến Load Cell BF350

25,000 
Hết hàng

Cảm biến cân nặng

Cảm biến Load Cell 50kg

30,000 
Hết hàng

Cảm biến cân nặng

Cảm biến Load Cell 5kg

68,000 
Hết hàng

Cảm biến cân nặng

Cảm biến Load Cell 20kg

88,000 
Hết hàng

Cảm biến cân nặng

Cảm biến Load Cell 10kg

85,000 
Hết hàng

Cảm biến cân nặng

Cảm biến Load Cell 1kg

65,000