Hiển thị 73–96 trong 416 kết quả

Hết hàng

Cảm biến môi trường

Cảm biến bụi GP2Y10 SHARP

145,000 

Cảm biến cân nặng

Cảm biến Load Cell 10kg

85,000 

Cảm biến cân nặng

Cảm biến Load Cell 1kg

65,000 

Cảm biến cân nặng

Cảm biến Load Cell 20kg

88,000 

Cảm biến cân nặng

Cảm biến Load Cell 50kg

30,000 

Cảm biến cân nặng

Cảm biến Load Cell 5kg

68,000 

Cảm biến cân nặng

Cảm biến Load Cell BF350

25,000 

Cảm biến màu sắc

Cảm biến màu sắc TCS3200D

80,000 

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ DS18B20 IC

15,000 

Cảm biến từ trường

Cảm biến từ cửa nam châm MC-38

18,000 
Hết hàng
290,000