Arduino Board

Arduino Uno R3 SMD

80,000 

Arduino Shield

Arduino JoyStick Shield

75,000 

Arduino Board

Arduino Uno R3

125,000 

Arduino Shield

Arduino Nano I/O Shield

45,000 

Mạch điện chức năngXem thêm..

Cảm biếnXem thêm..

LCD - LED - Hiển thịXem thêm..

Động cơ - DriverXem thêm..

Phụ kiện điện tửXem thêm..