175,000 

Arduino Board

Arduino Uno R3 SMD

80,000 

Arduino Shield

Arduino JoyStick Shield

75,000 
65,000 

Mạch điện chức năngXem thêm..

Cảm biếnXem thêm..

LCD - LED - Hiển thịXem thêm..

Động cơ - DriverXem thêm..

Phụ kiện điện tửXem thêm..

5,000 

Dây cắm - Cáp kết nối

Cáp USB type-B 30cm

15,000 

Dây cắm - Cáp kết nối

Dây cắm bus cái cái 2 pin 70cm

5,000